Aktuality a informace články

Dyspraxie

Dyslexie, dyskalkulie a další poruchy učení jsou známé mezi laiky i odborníky, přibývá rodičů i dospělých s těmito poruchami, kteří se za své hluboké vědomosti rozhodně nemusí stydět. Méně se zatím hovoří o DYSPRAXII, poruše pohybové koordinace a osvojování pohybů. V zahraničí se též používá pojem nešikovné dítě.

Velmi ráda bych pomohla i této části populace při překonávání obtíží, a proto prosím o spolupráci při získávání nových informací.

V současné době lze najít informace např. v knize A. Kirby: Dyspraxie – Nešikovné dítě, dále v kapitole s názvem Dyspraxie v knize Poruchy učení, podkapitole Dyspraxie v knize Dyslexie v předškolním věku? (autor O. Zelinková). Všechny knihy vydalo Nakladatelství Portál. Na fakultách píší studenti diplomní i rigorózní práce, odborníci zkoumají příčiny poruchy a množnost jejího odstranění. Domnívám se však, že by k šíření povědomí o obtížích prospěly zkušenosti a prožitky dospělých, kteří touto poruchou dosud trpí i rodičů, kteří mají zkušenosti s vlastním dítětem.

Projevy dyspraxie:

  • Nešikovnost při provádění pohybů, časté pády, narážení do věcí, lidí.
  • Obtíže při učení se novým dovednostem.
  • Neustálá potřeba přemýšlet o probíhajícím pohybu. Ani opakované aktivity nejsou prováděny automaticky.
  • Jedinec často vypadá jako neorganizovaný, líný, mající špatné návyky.
  • Obtíže při využití dovedností v jiných situacích.
  • Potřeba sledovat ostatní, aby pochopil/a, co má dělat, jak plánovat aktivity.

Domníváte se, že Vy nebo Vaše dítě trpí podobnými obtížemi? Jste ochotni podílet na šíření poznatků a pomoci dětem, jejich rodičům i dospělým? Vyplňte, prosím, následující dotazník nebo napište osobní zkušenost.

{rsform 5}

A NEZAPOMEŇTE!!!!

Co Vám – vašemu dítěti jde? V čem jste Vy (Vaše dítě) úspěšní?
Jaké dobré vlastnosti máte? Jaké vlastnosti chválíte u Vašeho dítěte?
Co se Vám - Vašemu dítěti naposledy povedlo?

Děkuji za vyplnění dotazníku. Výsledky budou uvedeny na těchto webových stránkách a v knížce, která vyjde v nakladatelství Portál v roce 2017.