Aktuality a informace články

Dotazník pro dospělé i rodiče, jejichž dítě je neobratné a domnívají se, že příčinou je dyspraxie, byl zveřejněn na webových stránkách www.zelinkova.cz. Odpovědí nebylo mnoho, ale přesto vypovídají o nejčastějších problémech. Vzhledem k anonymitě dotazníků si dovolím některé odpovědi citovat.

Dotazník

Kdo jsem?

 • Neobratný dospívající nebo dospělý 3x
 • Rodič neobratného dítěte 7x
 • Paní učitelka MŠ 1x

Paní učitelka mateřské školy zná dítě 3 roky, spolupracuje s rodiči. Všichni dospívající či dospělí uvádějí, že se obtíže objevily až ve školním věku. Je možné, že je dříve nevnímali oni sami, ale spíše jejich rodiče. Jejich dospělých rozšiřují spektrum obtíží, které se objevují v pozdějším věku, a zdůrazňují především jejich sociální rozměr.

Kdy se obtíže začaly projevovat?

 • V předškolním věku 6x
 • Ve školním věku 5x
 • Později 0x

V téměř polovině případů se obtíže objevily až ve školním věku, což je v souladu se zahraničními poznatky. Neplatí tedy, že první příznaky musejí být nutně spojené s prvními lety či měsíci života.

Co bylo – je nejhorší v pohybových aktivitách?

 • Oblékání, jídlo 4x
 • Jízda na kole 4x
 • Jízda na lyžích 3x
 • Míčové hry (házení a chytání míče) 3x
 • Stolní hry (navlékání korálků apod.) 2x
 • Tanec 7x

Všichni respondenti uvádějí více projevů. Dospělí považují tanec za nejobtížnější pohybovou aktivitu, se kterou se potýkají. Obtíže v tanci se ale uvádějí i rodiče dětí předškolního věku.

„…byť mám hezkou štíhlou postavu, jsem nemotorná, v tanečních mi nic nešlo, i když jsem si moc přála naučit se tancovat.“

Mladá žena uvádí též nepřekonatelné obtíže v míčových hrách.

„ Míčové hry pro mě ve škole byly peklo, bála jsem se míče a dohodila jsem sotva přes síť. Vše mi dalo vždy mnohonásobně více práce než ostatním, abych dosáhla stejného či podobného výsledku.“

Jaké další obtíže se objevovaly - objevují?

 • Orientace v prostoru, určování pravé a levé strany 4x
 • Orientace v čase 4x
 • Obtíže v soustředění 10x
 • Psychomotorický neklid (vrtí se, stále si s něčím hraje) 5x
 • Plánování činností 4x

S výjimkou paní učitelky všichni uvádějí v soustředění. Jednou z příčin může být zvýšené zatížení organismu vyplývající z překonávání mnoha obtíží v průběhu celého dne (do oblékání a hygieny ráno přes úkoly plněné v průběhu dne až po zájmové činnosti, sociální kontakty)

Objevují se současně jiné poruchy učení. Jaké?

 • Dyslexie 1x
 • Dysgrafie 1x
 • Aspergerův syndrom 1x
 • Opožděný vývoj řeči 1x
 • ADD 1x
 • Hypoaktivita, únava 1x

Údaje potvrzují, že poruchy vývoje pohybů a pohybové koordinace se často spojují s dalšími diagnózami.

Ovlivňují pohybové obtíže psychiku?

 • Nižší sebevědomí 5x
 • Strach z nových aktivit 5x
 • Strach ze společnosti 4x

V poznámkách se objevila další sdělení:

„Snížená výkonnost v pohybových činnostech ovlivňuje sociální úspěšnost a tím negativně působí na mé sebevědomí.“

„Táta mi vždy říkal, že jsem blbá, hloupá, líná a že se málo snažím. Přitom já jsem často byla na pokraji sil a jako jediná z rodiny jsem dosáhla maturity a ukončila vyšší odbornou školu.“

Předškolní dítě komentuje své výkony: „Jsem blbec. Zase jsem to zkazil.“

Pouze jeden dospělý respondent uvedl své silné stránky: verbální schopnosti, velmi dobrá dlouhodobá paměť a orientace v čase.

Z odpovědí v dotaznících vyplývá, že se projevy neliší výrazně od zkušeností popisovaných v zahraniční literatuře. Věřím, že se podaří shromáždit odpovědi další rodičů či dospívajících a dospělých, kterým pohyb znepříjemňuje život. Na základě odpovědí můžeme hledat cestu, jak lidem pomoci, získáme potvrzení o tom, že je třeba se tímto problémem zabývat.