Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Obtíže jedinců s dyslexií.

Kniha je strukturovaná tak, aby umožňovala čtenáři proniknout do obtíží jedinců s dyslexií, představit si a chápat tyto obtíže ve výuce cizího jazyka a hledat cesty optimální výuky. Obsahuje informace o možnostech osvojování gramatiky, slovní zásoby, o možnostech reedukace. Pro lepší spojení teorie s praxí jsou v textu odkazy na pracovní listy, ve kterých jsou zásady a doporučení převáděny do výuky. Příklady pro praxi jsou uváděny v němčině.

Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005, ISBN 80-7311-022-9

  • Formát: 12,5 x 18,5 cm
  • Počet stran: 168
  • Cena: 200 Kč

Kniha je rozebrána, připravujeme nové vydání.

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all