PORADENSTVÍ A KONZULTACE pro děti, dospívající i dospělé se specifickými poruchami učení

Hledáte pomoc pro Vaše děti?

  • Ptáte se, proč se Vaše dítě neučí tak, jak byste si přáli? Proč zlobí? Nemá náhodou poruchu učení – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie?
  •  
  • Mohu u dítěte v předškolním věku poznat, že bude mít dyslexii?
  • Má poruchu, ale co s ním máme dělat? Jaké pomůcky můžeme použít pro nekonečný boj s dyslexií a dalšími poruchami?
  •  
  • Mohu mít dyslexii i v dospělosti?

Vzhledem k opakovaným dotazům na kurz pro práci se žáky se specifickými poruchami učení uvádíme následující informaci.

Specifické poruchy učení a chování – 2-denní kurz

Termín 4. – 5. 4. 2022

Program je zaměřen na praxi v běžné třídě. Budeme se zabývat pedagogickou diagnostikou a reedukací dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Další témata: Pomůcky pro práci ve třídě i doma. Optimální přístup k žákům se SPU, psychosociální důsledky nevhodných postupů. Doporučení pro práci s texty pro čtení, pro práci s konkrétními písemnými projevy žáků. Hodnocení a klasifikace.

Dyslexie v předškolním věku? Rozsah 6 hodin

Termín 26. 5. 2022

Můžeme určit riziko dyslexie a dyskalkulie v předškolním věku? Seznámení s oblastmi, které je třeba sledovat. Doporučení, jak s dětmi pracovat. Pomůcky pro práci v mateřské škole i doma.


Další informace a přihlášky na adrese www.dyscentrum.org

Doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc.

Olga Zelinková

Docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie".

Rychlý kontakt

 Tel.: +420 605 42 66 81
 Email: olga@zelinkova.cz