PORADENSTVÍ A KONZULTACE pro děti, dospívající i dospělé se specifickými poruchami učení

Hledáte pomoc pro Vaše děti?

  • Ptáte se, proč se Vaše dítě neučí tak, jak byste si přáli? Proč zlobí? Nemá náhodou poruchu učení – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie?
  •  
  • Mohu u dítěte v předškolním věku poznat, že bude mít dyslexii?
  • Má poruchu, ale co s ním máme dělat? Jaké pomůcky můžeme použít pro nekonečný boj s dyslexií a dalšími poruchami?
  •  
  • Mohu mít dyslexii i v dospělosti?

Doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc.

Olga Zelinková

Docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie".

Rychlý kontakt

 Tel.: +420 605 42 66 81
 Email: olga@zelinkova.cz