Nabídka služeb pro děti poradenství pro děti se speciálními poruchami učení

Nabídka pro rodiče a všechny dospělé, kteří pracují s dětmi předškolního věku. V březnu 2008 vyšla v nakladatelství Portál knížka s názvem Dyslexie v předškolním věku? Součástí knihy je příběh mladého muže, dnes již absolventa Univerzity Karlovy, jeho rodičů a sourozenců s dyslexií.

Co je jejím hlavním cílem?

Upozornit na děti, u kterých je riziko dyslexie např. proto, že poruchou trpí někdo z rodičů. V knížce jsou uvedeny diagnostické nástroje, které se používají u nás i v zahraničí. Na základě těchto úkolů lze zjistit, zda nehrozí selhání ve školním věku. Součástí knihy jsou náměty pro cvičení, která lze s dětmi provádět s cílem minimalizovat nebo odstranit možné projevy poruch.

Neradi čtete? Chcete se ujistit, že Vaše dítě bude ve škole úspěšné? Máte obavu z možných obtíží?

Pište, mailujte, volejte.

Cena vyšetření: 60 minut 500 Kč. Zpráva z vyšetření: 400 Kč.