Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Na základě kasuistik seznamuje s rizikem dyslexie u předškolních dětí.

Kniha je určena učitelkám MŠ a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika popisovaná tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Jsou popsány náměty ze zahraničí i naše zkušenosti. Z diagnostiky vyplývají možné postupy časné reedukace případné dyslexie, které si mohou osvojit rodiče i učitelé.

Praha: Portál, 2008, 197s., ISBN 978-80-7367-321-5

  • Formát: 16,2 × 23 cm
  • Počet stran: 197
  • Cena: 259 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all