Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková, Miloslav Čedík

Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení.

V populaci je minimálně 5 % dospělých, kteří trpí jednou z poruch učení, stejné procento je mezi dospívajícími a studenty. Práce s nimi je zatím v počátcích, jsou vytvářena diagnostická kritéria, hledáme možnosti intervence (pomoci). Děti i dospělí s dyslexií často zažívají pocity zahanbení a neúspěch, což představuje dlouhodobou zátěž. Vlivem poruchy podávají výkony horší než odpovídá jejich možnostem, přestávají si věřit nejen v rizikové oblasti, ale i v těch, v nichž byli dosud úspěšní. Hlavním cílem knihy je pomoci čtenáři se specifickými poruchami učení orientovat se ve svých obtížích, uvědomovat si její příčiny a projevy, hledat cesty, jak projevy poruchy překonávat. Publikaci uvítají rovněž středoškolští a vysokoškolští pedagogové, zaměstnavatelé a další zájemci, kteří chtějí lépe pochopit projevy a potíže osob s poruchami učení. PhDr. Miloslav Čedík (spoluautor) je zkušený speciální pedagog etoped.

Kniha byla v roce 2013 oceněna čestným uznáním Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

  • Formát: 13 × 20 cm
  • Počet stran: 139
  • Cena: 200 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all