Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností.

Kniha poskytuje komplexní pohled na problematiku poruch učení. Kromě nezbytné teorie, která pomůže pochopit podstatu poruch učení, obsahuje podrobný popis projevů. V dalších kapitolách se čtenář seznámí s průběhem diagnostiky, s hodnocením a klasifikací žáků. Podrobně jsou popsána doporučení, jakým způsobem s dítětem pracovat. Je určena pro odborníky i rodiče.

Praha: Portál, 2003, 263 s. ISBN 80-7178-800-7

  • Formát: 14,5 × 20 cm
  • Počet stran: 263
  • Cena: 297 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all