Aktuality a informace články

DYS-centrum Praha o.s. je nezisková organizace, která se věnuje jedincům se specifickými poruchami učení a/nebo chování (SPUCH). Nabízí poradenskou, diagnostickou, konzultační a terapeutickou činnost dětem v předškolním věku s rizikem rozvoje SPUCH, žákům základních a středních škol i dospělým se SPUCH. Při práci s dětmi představuje nedílnou součást také spolupráce s jejich rodiči a učiteli. DYS-centrum dále pořádá kurzy a semináře pro učitele a školské poradenské pracovníky. Je akreditovaným pracovištěm MŠMT a většina vzdělávacích akcí je akreditována v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Další významnou aktivitu DYS-centra představuje vydávání didaktických pomůcek, pracovních listů a dalších publikací zaměřených na práci se žáky se SPUCH a distribuce nejen těchto materiálů ale také širokého spektra dalších pomůcek a publikací, které s problematikou SPUCH souvisejí. DYS-centrum nabízí zájemcům možnost studia v knihovně, kterou spravuje, a v níž lze kromě tuzemské literatury nalézt také aktuální zahraniční publikace na téma SPUCH.

DYS-centrum Praha o.s. je jedinečné nabídkou komplexní péče o klienty – od diagnostiky po dlouhodobou spolupráci a pravidelné terapie. DYS-centrum® při diagnostické práci využívá principy dynamické diagnostiky, která patří mezi nové trendy v diagnostice a nejsou běžně užívány ve státních poradenských zařízeních. Další specifikum práce DYS-centra spočítá v nabídce poradenských služeb dospělým se SPUCH, jimž v České republice není standardně věnováno mnoho pozornosti.