Aktuality a informace články

Mezi oběma pojmy je zásadní rozdíl, ačkoliv projevy mohou být podobné. Dyspraxie je zařazována mezi specifické poruchy učení a definována jako porucha postihující koordinaci pohybů a osvojování nových pohybových dovedností.

Přečtěte si celý článek Dyspraxie, nebo lenost? otištěný v časopise Školní poradenství v praxi 2/16 na straně 14 - 15.

Celý článek