Aktuality a informace články

Úspěch knihy mě nesmírně těší. Zároveň si ale kladu otázku, co je příčinou, že v záplavě našich i zahraničních publikací s tematikou poruch učení má právě tato kniha tolik čtenářů. Pojďme se podívat na její dlouhý život s připomínkou postřehů a zážitků s ní spojených.

Přečtěte si celý článek Jedenácté vydání knihy "Poruchy učení" otištěný v časopise Školní poradenství v praxi 2/16 na straně 16 - 17.

Celý článek