Aktuality a informace články

Česká společnost „Dyslexie“

Historie vzniku

Koncem 60. a začátkem 70. let se pod vedením prof. Matějčka začínali pravidelně scházet učitelky vznikajících tříd pro žáky s dyslexií a pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, kteří se o tyto děti zajímali. Obsahem schůzek bylo vzdělávání a šíření informací mezi veřejností. Již tehdy zde přednášeli nejen čeští ale též zahraniční lektoři zvučných jmen. V roce 1999 vznikla České společnosti „Dyslexie“, její předsedkyní se stala Olga Zelinková. Pokračujeme v tradici založené prof. Matějčkem. Od vzniku Společnosti až do současnosti připravujeme konference v Praze, v Brně a v Mostě. Zveme zahraniční hosty především z USA a Anglie, ale též Holandska, Rakouska, Polska. Programy konferencí ukazují na nové trendy a zkušenosti v oblasti péče o jedince s poruchami učení od předškolního věku do dospělosti.

Publikační činnost

V 90. letech byly vydávány Sborníky, které obsahovaly články členů Společnosti i zahraničních odborníků. Z finančních důvodů bylo vydávání ukončeno. Náhradou se staly Informace ČSD, které vycházely v letech 2001 – 2014. I v nich se objevila řada velmi hodnotných odborných textů. V současné době jsou aktuální informace na webových stránkách ČSD. Www.czechdyslexia.cz

Zahraniční spolupráce

Česká společnost Dyslexie je od roku 2000 členem 2 významných institucí. Celosvětovou působnost má International Dyslexia Association, evropské společnosti sdružuje European Dyslexia Association. Členství v těchto organizacích umožňuje spolupracovati s odborníky v zahraničí, získávat poznatky výzkumů, informace o vydávaných publikacích a konferencích. Vystoupení našich členů na konferencích i návštěvy zahraničních odborníků přispívají k prezentaci našich výzkumů a zkušeností z každodenní praxe.

Současnost

Vzhledem k nové legislativě připravujeme transformaci na dceřinou společnost „DYS-Centra“ Praha o.p.s., zabýváme se právními normami a s tím souvisejícími ekonomickými kroky. Pod názvem Česká společnost „Dyslexie“ pracujeme od orku 1999. Připočteme-li období seminářů prof. Matějčka, máme historii téměř půl století a to je devíza, které bychom si měli vážit. Našim hlavním cílem bude i nadále šíření informací o specifických poruchách učení a chování mezi všechny zájemce z řad odborníků i rodičů.

Stále přijímáme nové členy, především ty, kteří se chtějí aktivně podílet na dalším rozvoji Společnosti a přispět ke zlepšení života dětí i dospělých s poruchami učení. Přihláška ke členství je na webových stránkách www.czechdyslexie.cz