Aktuality a informace články

Učíme se počítat

Dítě by mělo úkoly provádět nejdříve s pomocí dospělého, aby bylo zřejmé, že zadání rozumí, potom samo. Doporučení, jak s jednotlivými listy pracovat a objasnění cílů je uvedeno v textu na počátku sešitu i na jednotlivých stránkách. Vzhledem k tomu, že úkoly pokrývají počáteční osvojování matematiky, jsou vhodné též pro žáky, kteří v této oblasti mají obtíže v 1.ročníku základní školy, popř. v ročnících následujících.

  • Rok vydání: 2018
  • Počet stran: 64
  • Formát: A4
  • Cena: 165 Kč