Nabídka služeb pro dospělé řešení problémů s dyslexií v dospělosti

Nakladatelství Portál vydalo v březnu 2013 užitečnou publikaci Mám dyslexii od Olgy Zelinkové a Miloslava Čedíka. Kniha je průvodcem pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení. Najdete v ní řadu námětů, doporučení a možná též odpovědí na Vaše otázky.

Jsem dospělý a mám obtíže se čtením a psaním. Může dyslexie přetrvávat do dospělosti?

Významní jedinci se specifickými poruchami učení a chování

 • W. A. Mozart
 • Leonardo da Vinci
 • Jules Verne
 • Walt Disney
 • Hans Christian Andersen
 • F. Scott Fitzgerald
 • Harry Belafonte
 • John Lennon
 • Steve McQueen
 • Sylvester Stallone
 • Whoppi Goldberg
 • Tom Cruise
 • Ne všichni byli oficiálně diagnostikováni
 • Winston Churchill
 • Dwight D. Eisenhower
 • Woodrow Wilson
 • John F. Kennedy
 • Robert Kennedy
 •  
 • Galileo
 • Gen. George Patton
 • Albert Einstein
 • Alexander Graham Bell
 • Louis Pasteur
 • U všech ale různé prameny uvádějí příznaky SPU nebo ADHD
Jules Verne Leonardo da Vinci Amadeus Mozart Andersen

Mezi úspěšnými vědci i umělci je mnoho těch, kteří se nemohli naučit dobře číst a psát. Byli ale schopni najít oblasti, ve kterých se projevily jejich nadprůměrné schopnosti.

Specifické poruchy učení? Souhrnný název pro následující obtíže.

Co jsem to vlastně četl? Dyslexie – čtení je pomalé, s chybami, porozumění čtenému textu je nedostatečné.

Mohu psát jen na počítači, jinak to po mě nikdo nepřečte. Dysgrafie – písmo je nečitelné, kostrbaté, jindy příliš velké nebo malé.

Ať dělám, co dělám, pravopis se nikdy nenaučím. Dysortografie – obtíže při osvojování gramatiky.

Nezvládám ani základní matematiku, mám z ní strach od dětství. Dyskalkulie – obtíže při učení se matematice, záměny čísel, matematických operací.

Jsem strašně nešikovný/nešikovná. Dyspraxie – porucha pohybové koordinace, pohybového vývoje.

Jak poruchy vznikají?

Jsou způsobeny změnami ve struktuře a fungování mozku. Nejsou projevem nízké inteligence. Mohou být dědičné. Vznik poruch může být ovlivněn průběhem těhotenství nebo porodu popř. dalšími vlivy.

Další průvodní projevy

Poruchy učení se neprojevují pouze při osvojování čtení, psaní nebo počítání. Doprovází je řada dalších charakteristik, které mohou být pro člověka horší než sama porucha. Velmi často právě tyto obtíže přetrvávají do dospělosti.

 • Obtíže v komunikaci: nepřesné porozumění řeči v konverzaci, těžkopádné vyjadřování, zdlouhavé chápání pokynů
 • Obtíže v organizaci sebe sama, své práce
 • Obtíže v soustředění
 • Nedostatečná orientace v čase a prostoru, na mapě, v cizím prostředí
 • Soustavné obtíže s rozlišováním pravé a levé ruky, pravé a levé strany
 • Sekvenční analýza v oblasti čísel, písmen: záměny b-d, 12-21, stůl- sůtl apod.
 • Zvládání slabičné a hláskové stavby slov, rýmování
 V současné době (při práci se studenty) považuji za největší problém neschopnost naučit se cizí jazyk.

Diagnóza

Není zcela snadné přesně říci, zda jde o poruchu učení nebo jsou jiné příčiny neúspěchu. Především obtíže musejí být závažné, dlouhodobé, přetrvávající, i když se člověk snaží je překonat. Na základě odborného vyšetření je možné diagnózu stanovit a hledat možnosti, jakým způsobem překonávat obtíže.

Je možné pomoci?

V každém případě. Už samo zjištění, že neúspěchy ve škole a v práci nejsou způsobeny hloupostí nebo leností, je úlevou. V některých případech lze zlepšit rychlost čtení i porozumění a odstranit další nepříznivé projevy.

Každý člověk má svůj vlastní způsob učení a řešení situací. Ten může být zcela odlišný od postupů, kterými pracují ostatní. Na základě vyšetření lze doporučit změnu stylu učení, chování, organizaci sebe sama.

Kam se obrátit?

 • Základní informace poskytuji na adrese: Svatoslavova 17, 140 00 Praha 4 – Nusle
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • mobil: 605 42 66 81 (v době přednášek nebo práce s klienty je telefon vypnutý)

Diagnostika dospělých 800 Kč / hodinu. Vyšetření trvá přibližně 2 hodiny. Zpráva z vyšetření 400 Kč.