Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Cvičení pro dyslektiky III.

Cvičení sluchové analýzy a syntézy jsou určena dětem, které vynechávají nebo přidávají písmena, popř. slabiky, zaměňují je. První část má vést k uvědomování si hranice slov v písmu. Zvládnutí slabičné a hláskové stavby slov je nezbytně nutné nejen pro psaní, ale i pro čtení. Dítě by mělo zvládnout rozkládat slova na slabiky již v předškolním věku, rozkládat slova na slabiky, určovat počet slov ve větě, poznávat první a poslední písmeno ve slově.

  • Formát: A4
  • Počet stran: 40
  • Cena: 32 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all