Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Cvičení pro dyslektiky III.

Cvičení sluchové analýzy a syntézy jsou určena dětem, které vynechávají nebo přidávají písmena, popř. slabiky, zaměňují je. První část má vést k uvědomování si hranice slov v písmu, počítáme slova ve větě. Postupně přecházíme ke zvládnutí slabičné stavby slov. Stěžejní část souboru cvičení je věnována hláskové stavbě slov, která je předpokladem osvojení čtení a psaní.

!! Cvičení nejsou určena pro určitý věk, ale stupeň vývoje sluchového vnímání. To znamená, že jsou doporučována pro žáky na 2.stupni, pro studenty i dospělé.

  • Formát: A4
  • Počet stran: 40
  • Cena: 40 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all