Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Cvičení pro dyslektiky IV.

Rozlišování písmen b-d-p je náročné nejen pro děti s dyslexií, ale pro všechny začínající čtenáře. Jednou z příčin obtíží je nepochybně značná podobnost písmen. Jde o tentýž tvar, jehož otáčením vznikají tři různá písmena. Je tedy zřejmé, že nejvíce budou chybovat děti, které nezvládají pravolevou orientaci a orientaci v prostoru vůbec, mají obtíže při zrakovém rozlišování nebo v utváření spojení mezi hláskou a písmenem.

  • Formát: A4
  • Počet stran: 32
  • Cena: 56 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all