Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Na počátku prázdnin 2010 se podařilo vydat pomůcku ve formě, kterou jsem si přála před mnoha lety.

Pomůcka vznikla přepracováním a významným rozšířením cvičení, která vycházejí do počátku 90.let minulého století jako:

  • Cvičení pro dyslektiky I. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
  • Cvičení pro dyslektiky II. Rozlišování dy-di, ty-ti, ny-ni a rozlišování sykavek
  • Cvičení pro dyslektiky III. Cvičení sluchové analýzy a syntézy

Pavučinka – interaktivní učebnice

Je určena pro práci na PC a interaktivní tabuli.

V obou verzích jsou velmi podobná cvičení, jejichž cílem je rozvíjení sluchového vnímání.

Sluchové vnímání I

Dělení slov na slabiky, poznávání první a poslední hlásky ve slově, sluchové rozlišování délky

Sluchové vnímání II

Cvičení sluchové analýzy a syntézy, která je stěžejní dovedností pro nácvik čtení a psaní. Úkoly jsou řazeny od nejsnazších po velmi obtížné.

Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

Rozlišování dy-di, ty-ti, ny-ni a rozlišování sykavek

Poslední dva sešity jsou podobné stejnojmenných cvičením v pracovních sešitech.

Cena: 2 000 Kč

Pracovní sešity a CD tvoří komplet, který je samostatně neprodejný. CD obsahuje pouze slova, v pracovních sešitech jsou obrázky beze slov, takže nelze odhadnout, co má dítě se cvičeními dělat. V případě, že škola zakoupí soubor Pracovních sešitů společně s CD, může si objednat Pracovní sešity navíc podle počtu dětí, které s materiálem budou pracovat.

Objednávky zasílejte na adresu:

Olga Zelinková
Svatoslavova 17, 140 00 Praha 4

nebo

Tobiáš s.r.o.
B. Kobzinové 3119, 580 01 Havlíčkův Brod

Interaktivní verzi je možné objednat pouze v nakladatelství Tobiáš.

Prodejní slevu může poskytnout pouze nakladatelství Tobiáš

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all