Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci.

Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kniha stručně shrnuje psychologická a pedagogická východiska diagnostiky předškoláka a žáka, těžiště však představuje široká škála konkrétních diagnostických postupů a metodických doporučení pro práci s nimi. Naznačuje, jak vzít v úvahu i širší prostředí, které žáka obklopuje, a ukazuje, jak na základě zjištěných údajů zpracovat individuální vzdělávací program.

Praha: Portál. 2001, 207 s. ISBN 80-7178-544- X

  • Formát: 16 × 23 cm
  • Počet stran: 207
  • Cena: 277 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all