Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Olga Zelinková

Cvičení pro žáky s dysortografií na 2.stupni.

Soubor obsahuje diktáty a cvičení zaměřená nejen na zvládnutí základní gramatiky, ale též hledání vhodného způsobu učení. Soubor je vhodný též pro žáky, kteří mají výrazné potíže v českém jazyce a nezvládli dosud základní gramatiku (shoda podmětu s přísudkem, pádové koncovky, vyjmenovaná a příbuzná slova apod.) Každý diktát se opakuje několikrát a při každém opakování jsou procvičovány jiné gramatické jevy.

  • Formát: A4
  • Počet stran: 36
  • Cena: 52 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all