Odborné publikace pro pedagogy, logopedy a další zájemce

Učíme se počítat
Olga Zelinková

Učíme se počítat

Pracovní listy jsou určeny pro děti předškolního věku, mohou s nimi pracovat i děti mladší. První část je zaměřena na předčíselné představy. Obsahuje úkoly rozvíjející grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, řeč, paměť, pravo-levou a prostorovou orientaci a myšlení. Poté následuje utváření číselných představ v oboru 1 – 10. Východiskem jsou konkrétní představy množství, spojení množství s odpovídající číslicí, vnímání číselné řady, rozklady čísel.

Dítě by mělo úkoly provádět nejdříve s pomocí dospělého, aby bylo zřejmé, že zadání rozumí, potom samo. Doporučení, jak s jednotlivými listy pracovat a objasnění cílů je uvedeno v textu na počátku sešitu i na jednotlivých stránkách. Vzhledem k tomu, že úkoly pokrývají počáteční osvojování matematiky, jsou vhodné též pro žáky, kteří v této oblasti mají obtíže v 1.ročníku základní školy, popř. v ročnících následujících.

  • Rok vydání: 2018
  • Počet stran: 64
  • Formát: A4
  • Cena: 165 Kč

Mohlo by Vás zajímat

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
zobrazit více publikací držte SHIFT pro zobrazení všech load all