Aktuality a informace články

Učíme se počítat

Učíme se počítat

Pracovní listy jsou určeny pro děti předškolního věku, mohou s nimi pracovat i děti mladší. První část je zaměřena na předčíselné představy. Obsahuje úkoly rozvíjející grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, řeč, paměť, pravo-levou a prostorovou orientaci a myšlení. Poté následuje utváření číselných představ v oboru 1 – 10. Východiskem jsou konkrétní představy množství, spojení množství s odpovídající číslicí, vnímání číselné řady, rozklady čísel.

Číst dál...

Dyspraxie trápí malé i velké

Dyspraxie trápí malé i velké

Nešikovné, všechno mu padá, každou chvíli něco rozlije nebo rozbije. Takové může být dítě s dyspraxií. O tom, co tato porucha obnáší a jak ji případně kompenzovat, se mnou mluvila Mgr. Marie Těthalová pro časopis Informatorium.

Celý článek

Česká společnost „Dyslexie“

Česká společnost „Dyslexie“

Koncem 60. a začátkem 70. let se pod vedením prof. Matějčka začínali pravidelně scházet učitelky vznikajících tříd pro žáky s dyslexií a pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, kteří se o tyto děti zajímali. Obsahem schůzek bylo vzdělávání a šíření informací mezi veřejností. Již tehdy zde přednášeli nejen čeští ale též zahraniční lektoři zvučných jmen.

Číst dál...

Dyspraxie, nebo lenost?

Dyspraxie, nebo lenost?

Mezi oběma pojmy je zásadní rozdíl, ačkoliv projevy mohou být podobné. Dyspraxie je zařazována mezi specifické poruchy učení a definována jako porucha postihující koordinaci pohybů a osvojování nových pohybových dovedností.

Přečtěte si celý článek Dyspraxie, nebo lenost? otištěný v časopise Školní poradenství v praxi 2/16 na straně 14 - 15.

Celý článek

Jedenácté vydání knihy "Poruchy učení"

Jedenácté vydání knihy Poruchy učení

Úspěch knihy mě nesmírně těší. Zároveň si ale kladu otázku, co je příčinou, že v záplavě našich i zahraničních publikací s tematikou poruch učení má právě tato kniha tolik čtenářů. Pojďme se podívat na její dlouhý život s připomínkou postřehů a zážitků s ní spojených.

Přečtěte si celý článek Jedenácté vydání knihy "Poruchy učení" otištěný v časopise Školní poradenství v praxi 2/16 na straně 16 - 17.

Celý článek

DYS-centrum Praha

DYS-centrum Praha o.s. je nezisková organizace, která se věnuje jedincům se specifickými poruchami učení a/nebo chování (SPUCH). Nabízí poradenskou, diagnostickou, konzultační a terapeutickou činnost dětem v předškolním věku s rizikem rozvoje SPUCH, žákům základních a středních škol i dospělým se SPUCH. Při práci s dětmi představuje nedílnou součást také spolupráce s jejich rodiči a učiteli.

Celý článek